New DI customers in Sweden

August 19th 2018
imagetitle

The newspaper distribution companies Point Logistik and NIM Distribution are about to implement several DI services for their distribution business. Both companies are originating from the distribution company Tidningsbärarna in the south of Sweden.

Point Logistik is owned by Gota Media and distributes newspapers in the south-eastern parts of Sweden. Våra ägare vilja är att utveckla affärer byggda på hemleveranser av tidningar paket och post. Som ett första steg, för att göra detta möjligt, byter vi distributionssystem till DI. Byte planeras ske under hösten med början 1:a september och vi är alltså i full färd med vårt byte. Bytet innebär att alla våra 1350 medarbetare får en ny IT-miljö att arbeta med. Samarbetet med DI fungera mycket bra och vi kunde starta bytesprojektet för avtal var tecknat. Vi kommer att fortsätta utvecklingen av bolaget till att bli Sveriges effektivaste distributionsbolag och då vill vi ha en partner som kan leverera de lösningar som krävs, både teknisk och affärsmässigt. Och det tycker vi att vi funnit i DI - Johan Lundin, CEO

NIM Distribution is owned by Bonnier Media and distributes newspapers in the south-western parts of Sweden, including Malmø. Vi strävar efter att göra det svåra enkelt. Att ha ett stabilt distributionssystem, och en partner som kan stötta oss i vår utveckling som distributionsbolag när vi arbetar med ständiga optimeringar samtidigt som vi vill kunna utveckla nya tjänster och finna nya kunder och produkter att distribuera, är en viktig pusselbit i vår strategi och framgång som distributionsbolag. För detta har vi tecknat avtal med DI - Jessica Svenmar, CEO

The services we will do for these companies includes DI Distribution, DI Payroll and a smaller version of DI Publisher.